តាតៃរីវើហ្រ្វន់ជាផ្ទះសំណាក់ស្ថិតតាមដងស្ទឹងតាតៃមានលក្ខណៈធម្មជាតិ ក្នុងភូមិកោះអណ្តែត ឃុំ តាតៃក្រោម ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិអាចធ្វើដំណើរតាមដងព្រែកតាតៃ ដោយទូក ប្រើរយៈពេលប្រហែល២០នាទីពីគល់ស្ពានតាតៃ។

តាតៃរីវើហ្រ្វន់ (Tatai River Front)
តាតៃរីវើហ្រ្វន់ (Tatai River Front)