ទីសក្ការបូជាព្រះអង្គគោកធ្លក

100
ទីសក្ការបូជាព្រះអង្គគោកធ្លក

ទីសក្ការបូជាព្រះអង្គគោកធ្លក គឺជាទីសក្ការបូជាដ៏ស័ក្តសិទ្ធសម្រាប់ពីប្រជាជនក្នុងខេត្តក៏ដូចជាភ្ញៀវ ទេសចរដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមទីនោះ មានទីតាំងនៅលើកំពូលភ្នំតាមបណ្តោយពីក្រុងខេមរភូមិន្ទទៅកាន់ ច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាម។ ទីសក្ការបូជាព្រះអង្គគោកធ្លកនេះត្រូវបានកសាងដោយពុទ្ធបរិស័ទ្ធជិតឆ្ងាយក្នុង អំឡុងឆ្នាំ ២០០៨ ។

ទីសក្ការបូជាព្រះអង្គគោកធ្លក