ឆ្នេរនេសាទ

392
ឆ្នេរនេសាទ
ឆ្នេរនេសាទ

ឆ្នេរនេសាទ មានចម្ងាយប្រហែល ១៦៥ គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរៈភូមិន្ទ និងប្រហែល ១៧៥គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ ជាឆ្នេរខ្សាច់សក្បុស អាចហែលទឹកសមុទ្យកម្សាន្ត ស្រូបខ្យល់បរិសុទ្ធ និងគយគន់ទេសភាពនាពេលថ្ងៃលិច។

Nesat Beach is a bout 166 kilometers from Khemarak Phumin town and about 175 kilometers from Phnom Penh which is located in Chhroy Svay commune, Sre Ormbel district.

ឆ្នេរនេសាទ
ឆ្នេរនេសាទ

ឆ្នេរនេសាទ
ឆ្នេរនេសាទ
ឆ្នេរនេសាទ